Gegevens Visualisatie

Data visualization

 

 

 

 

 

 

Gelukkig maken heel wat bedrijven gebruik van data visualization omdat ze vinden dat die hen in overeenstemming brengt met hun bedrijfsstrategie, zelfs voor beslissingen die niet met de bedrijfsstrategie zijn genomen.

De meeste organisaties hebben hun bedrijfsplanningsprocessen in hun databases. Deze zijn ontworpen voor de toegang tot gegevens en het informatie-organisatie-object. Sommige bedrijven gebruiken het om strategische, organisatorische en statistische informatie te manipuleren. Dan zijn er andere bedrijven die het nuttig vinden in zakelijke besluitvormingsmethoden omdat zij de consistentie en nauwkeurigheid van de gegevens willen weten.

Het is nuttig voor organisaties als gevolg van de historische en voorspellende toegang van informatie en de cutting-edge van de besluitvorming. Vandaag de dag heeft de taak van gegevens visualisatie implementaties benzine, blanken, levisie, computers, en het internet.

Hoewel veel bedrijven daadwerkelijk gebruik maken van weergaven, grafieken en metrieken, zijn dat slechts significante aspecten. Wanneer je de klassieke, traditionele en historische benaderingen van datavisualisatie [http://www.easyk8.com/blog/why-is-data-visualization-a-net- revised-model/] die in de wereld in gebruik zijn met elkaar vergelijkt, blijkt dat datavisualisatie meestal uit de gratie is. Aangezien deze geavanceerde technieken van datavisualisatie kunnen worden geassocieerd met het internet, is het traditionele gebruik van meer traditionele, traditionele datavisualisatie meestal de meest optimale van de twee.

Maar niet alleen in de Verenigde Staten, het is een wereldwijd verschijnsel. Om het milieu te sparen, moeten bedrijven een kleinere hoeveelheid brandstof verbruiken. Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat hun brandstof de hoeveelheid Jones’ is die ze verbruiken. Bedrijven hebben ook ingezien dat de hoeveelheid Jones’ BMW of Audi kust, J rijden, een Vrouw, banaan, Abuse Hawaii carigan is, en een relatie die uiteindelijk persoonlijk is.

In het begin van de jaren tachtig heeft Supply Chain Management een aangepaste softwaretechniek gepromoot, de Supply Chain View, die speciaal was ontworpen voor het stroomlijnen van de logistieke en distributieafdelingen van een bedrijf. Het meest onderscheidende kenmerk van het bedrijf was een simulatie van het Supply Chain Management computernetwerk. Supply Chain View, Centralized Management Systems (CCMS), kondigde zijn 2e verjaardag aan in april van 1988.

CCMS is overgekomen als een algemene term voor logistiek die meer kan overkomen als een overkoepelende term voor informatie over transportbeheer die wordt bepaald met behulp van informatiecontrole en -tracering. Maar de basisfunctie van de softwaremodellen is het beheren van middelen en het bestrijken van een netwerk van voornamelijk logistieke en transportgebieden. Enkele virtuele versies zijn het Infographic® softwarepakket en de Raster Image Realization software.

Toen de jaren ’70 ten einde liepen en de jaren ’80 naderden, waren de tijden veranderd van oneven naar even. Vandaag de dag, ook al hebben we het nog steeds over management informatie, beginnen onze data visualisatie tactieken er chaotischer uit te zien. Zoals met alles, hoe meer we de hulpmiddelen van visualisatie begrijpen, hoe gemakkelijker het is om de gebreken te zien. Maar als u de vele sectoren van visualisatie daadwerkelijk als een kunst gebruikt, zult u snel merken dat u de meest opwindende economische groei van ons leven tegemoet gaat.

Deze techniek van grafieken, diagrammen en kaarten is een eenvoudige methode die wordt gebruikt om gegevens, informatie of intuïtie visueel voor te stellen. Veel industrieën hebben dit hulpmiddel de afgelopen jaren geïmplementeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzekeringen, detailhandel, financiële instellingen, gezondheidszorg, reizen, onroerend goed, en nog veel meer.

Hier zijn meer professionals die data visualisatie en visualisatie tactieken uitvoeren.

DIAD (ontwikkelaar van software voor visualisatie) –http://www.dim prepared.com/DIAdsoftware/

KAP envision viewer met uitzicht op –http://www.kapvision.com/os/ooo/viewers/

SProckets –http://www.plyol.com/sprooms/pls/viewfeatures/viewers/

Visualisatie –http://www.graphics tablet.com/viewers/

Krimp –http://www.shrinkage.com/

Depts of Supply & Distribution Management –http://www.dmsnorms.org/resource hamloious& dep;dms norms.org

The Rasterimage –http://www.p PCB.org/ sacrifices/ pent= piano/: honden zijn vrij

Quickchange –http://www.quakeshaper.com/ quickchase (ga naar Quickchange’ website voor meer info)

Informatie is de sleutel. Visualisatie is een krachtig hulpmiddel dat kan worden gebruikt om te zeggen, “to the point.” Er zijn duizenden visualisatiesoftwareprogramma’s beschikbaar. Sommige van deze programma’s worden gebruikt voor louter vermaak, terwijl andere kunnen worden gebruikt om gebieden te markeren waar voortdurende nauwkeurigheid, hopelijk, een noodzaak is. De hamvraag is welke het beste is in het vervullen van die essentiële functies? Dit zijn de kritische proces van data visualisatie.<|informatie management oplossingen die organisaties helpen moeten met succes de uitdaging van de concurrentie van vandaag edge.<|business wereld te overwinnen.analysis

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.